صنعت برتر ریلی
فعال در زمینه ماشین آلات مکانیزه ریلی(نوسازی,بازسازی,تولید,خدمات) با هدف توسعه صنعت ریلی کشور عزیزمان

صنعت برتر ریلی
فعال در زمینه ماشین آلات مکانیزه ریلی(نوسازی,بازسازی,تولید,خدمات) با هدف توسعه صنعت ریلی کشور عزیزمان

صنعت برتر ریلی
فعال در زمینه ماشین آلات مکانیزه ریلی(نوسازی,بازسازی,تولید,خدمات) با هدف توسعه صنعت ریلی کشور عزیزمان

خدمات قابل ارائه شرکت

تعمیرات بازسازی ونگهداری سالیانه ماشین آلات سبک وسنگین ریلی می باشد
ماشین آلات سنگین شامل زیرکوب رگلاتور سرند و ...
ماشین آلات سبک شامل پیچ بند ریل بر ریل سوراخ کن و...

بنیان گذار شرکت صنعت برتر ریلی

با سی سال سابقه کاری در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران وشرکت تراورس که فعالیت خود را در ابتدا با عنوان مسئول و کارشناس ماشین آلات سبک ریلی در شرکت جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و بعد از گذشت چند سال به عنوان رئیس گروه بازسازی ماشین آلات مکانیزه ریلی موفق به تبدیل دو دستگاه زیرکوب 07 plasser & theurer به زیرکوب تلاش 08 وکوشش 08 ,ونیز طراحی وساخت اولین دستگاه تعویض تراورس در کشور شد. وی بعد از مدتی به ریاست اداره درزین ها وجرثقیل ها وسرپرستی گروه طراحی وساخت درزین ها در شرکت تراورس منصوب شد که خدمت بی دریغ وفداکارانه خود رادر این مقام تکمیل و به پایان رسانید.
شرکت SBRبا اتکال به خداوند متعال سعی دارد تا به رسم گذشته و در راستای اهداف پیشین با به کارگیری تمام توان ,دانش و قابلیت های خود و افراد مجرب در راه تولید , بازسازی وتعمیر ونگهداری انواع ماشین آلات مکانیزه ریلی قدم بردارد. به امید روزی که در این صنعت نیز هم چون صنایع موفق دیگر بتوانیم به مرحله ای از خود کفایی دست یابیم تا نه تنها نیازی به وارد کردن این نوع از تولیدات و محصولات نداشته باشیم بلکه بتوانیم دانش خود را به فراتر از مرزها صادر نماییم.

محصولات

ماشین آلات سبک ریلی

ماشین آلات سنگین ریلی

قطعات و دستگاههای بازسازی شده

تماس با ما